Skip to main content
Heating Without Loss
ZPU JOŃCA Sp. z o.o.
NOVELTY
A diffusion barrier along the entire length of the pipeline
ZPU JOŃCA
Winner of many awards and honors

Certyfikacja

Nasz zakład w latach 2005-2007 został zakwalifikowany jako dostawca rur dla ciepłownictwa dla dużych europejskich klientów, takich  jak niemiecki Vattenfall , włoski AES Turyn i Mediolan, holenderskie ENECO. Zyskaliśmy również uznanie ważnych organizacji i instytutów technicznych - dla przykładu: francuskiego CSTB, niemieckiego MPA-Hannover. Odbywało się to zawsze poprzez przejście szeregu prób i testów dla produktów oraz sprawdzaniu wymagań systemu kontroli jakości. 

Pomimo powyższego uznania, ekspansja sprzedaży zagranicznej, zrodziła potrzebę rozszerzenia kwalifikacji naszych produktów do zastosowań u większej liczby odbiorców, bez przechodzenia długoterminowych badań dla oddzielnych klientów końcowych. Takie możliwości daje certyfikowanie wyrobów przez EuroHeat & Power, stwierdzające zgodność wyrobów z normami EN253 i EN448 oraz ścisłość kontroli jakości. Euroheat & Power to organizacja i lobby, której członkami są najwięksi producenci ciepła oraz wyrobów dla ciepłownictwa. Jednoczy 24 organizacje w poszczególnych państwach jak również usługodawców i producentów oraz renomowane ośrodki badawcze z 32 krajów.

Certyfikat wydany przez EHP jest rozpoznawany i uznawany przez wszystkich odbiorców wyrobów ciepłowniczych w Europie i innych krajach np. w Kanadzie.

Proces ubiegania się o certyfikat EuroHeat & Power zaczął się w kwietniu 2008 roku, poprzez zgłoszenie
w brukselskiej centrali organizacji EHP naszej aplikacji.

Kolejnym krokiem był wybór instytutu badawczego, zdecydowaliśmy się na najbardziej prestiżowy, szwedzki Instytut Badań Technicznych, z Goeteborgu.

Pierwszą fazą testów było poddanie analizie rodzajowej naszych próbek w laboratorium w Szwecji - między innymi testy starzeniowe, analiza własności fizykochemicznych:

 • rur osłonowych PEHD
 • pianki PUR
 • rur preizolowanych
 • kształtek

Ważnym i istotnym elementem kontroli certyfikacyjnej EHP była inspekcja naszego Zakładu wykonana przez przedstawicieli Instytutu Badań Technicznych z Goeteborgu.

Planowane działania zapewniają:

 • Kontrolowano przebieg produkcji pod wieloma kątami zgodności z wymaganiami w/w norm jak i restrykcyjnymi wymaganiami EHP
 • Wybrane w sposób losowy z naszego składu magazynowego produkty sprawdzano w szczegółowej kontroli
 • Sprawdzano także dokumentację używanych surowców - ich certyfikatów i badań kontrolnych
 • Poddano wnikliwej analizie system kontroli jakości

Wynikiem przeprowadzenia wielu testów i analiz był wydany w końcu listopada 2008 raport, wysoko oceniający jakość naszych produktów. Natychmiastowym skutkiem pozytywnej opinii było wydanie w grudniu 2008 Certyfikatu EuroHeat & Power

Certyfikat ten wymaga corocznych badań kontrolnych, które będą przeprowadzane z jednakową skrupulatnością, co zapewniać będzie o najwyższej jakości naszych wyrobów.

Kliknij, aby powiększyć

CERTYFIKAT EUROHEAT & POWER

 

Wyroby preizolowane systemu ZPU Międzyrzecz posiadają:

 • Aprobatę Techniczną nr AT-15-8610/2011 "Preizolowane rury, kształtki, armatura i kompensatory oraz zespoły złączy systemu ZPU Międzyrzecz do podziemnych i naziemnych sieci" wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie z terminem ważności do 29 marca 2018 r.
 • Aprobatę Techniczną nr AT-15-8877/2012 "Preizolowane rury, kształtki, armatura i kompensatory oraz zespoły złączy systemu ZPU Międzyrzecz typ DUO do podziemnych i naziemnych sieci" wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie z terminem ważności do 29 marca 2018 r.

Projektowanie, prace rozwojowe, produkcja, dostarczanie, instalowanie i  serwis preizolowanych rur i kształtek ZPU Międzyrzecz do podziemnych sieci ciepłowniczych, objęta jest systemami jakości i zarządzania środowiskowego spełniającym wymagania normy PN - EN ISO 9001 : 2009 i  PN-EN ISO 14001:2005.

Potwierdzeniem spełnienia wymagań zawartych w w/w normach jest przyznanie przez Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji w Warszawie, CERTYFIKATU SYSTEMÓW JAKOŚCI I  ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO NR JS -96/6/2015 z terminem ważności do 19.11.2018 r

CELE JAKOŚCI:

Uzyskanie i utrzymanie jakości wytwarzanego wyrobu lub usługi, tak aby w  sposób trwały zaspokajać stwierdzone lub przewidywane potrzeby nabywcy, uzyskanie zaufania nabywcy do tego, że zamierzona jakość dostarczonego  wyrobu lub usługi jest osiągnięta.

CO WYNIKA Z FAKTU STOSOWANIA PRZEZ ZAKŁAD PROCEDUR ZGODNYCH Z NORMAMI ISO 9001, 14001

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

CERTYFIKAT-ISO-9001-14001

CERTYFIKAT-IQNET-9001-14001

 

Posiadanie certyfikatu ISO 14001 oznacza, że organizacja zakładu osiągnęła taki poziom iż wszystkie działania od etapu dostaw surowców, produkcji wyrobów do dostawy wyrobów, instalowanie po serwis są usystematyzowane, zaplanowane i udokumentowane w celu spełnienia wszystkich kontraktowych wymagań jakościowych każdego klienta.

Planowane działania zapewniają:

 • okresową weryfikację dostawców pod względem wymaganej jakości towarów dostarczanych do produkcji wyrobów preizolowanych,
 • analizę wykrytych niezgodności, przyczyny ich powstawania oraz wprowadzenie działań korygujących, eliminujących możliwość ponownego ich wystąpienia,(protokół KJOD, karta braków - opis postępowania),
 • weryfikację każdego indywidualnego zamówienia w celu zapewnienia, że wszystkie wymagania klienta zostaną spełnione,
 • procedurę znakowania wyrobów preizolowanych i identyfikalności dla zapewnienia, że tylko skontrolowane
  i zatwierdzone elementy są przedmiotem dalszego przetwarzania i sprzedaży,
 • spełnienie wszystkich wyspecyfikowanych wymagań jakościowych,
 • kontrolę jakości na wszystkich etapach produkcji wyrobów preizolowanych, poczynając od dostawy materiałów, przez kontrole międzyoperacyjne, na kontroli wyrobów gotowych kończąc,
 • kontrolę i nadzór sprzętu pomiarowego i badawczego, regularną kalibrację  i  legalizację  sprzętu  pomiarowego,
 • systematyczną i regularną poprawę systemu zapewnienia i kontroli jakości.

KORZYŚCI    DLA     KLIENTÓW

Poprzez zatwierdzenie systemu jakości zgodnego z normą ISO 14001:2005 spełnione jest podstawowe oczekiwanie odbiorcy, że przedsiębiorstwo zdolne jest do zapewnienia wymaganego poziomu jakości jak również konsekwentnego   utrzymania   wysokiej   jakości, Minimalizacja ryzyka związanego z niezadowoleniem
z wyrobów lub usług jak również gotowość naszej firmy do szybkich działań związanych  z  ewentualnymi   reklamacjami. 

W związku z wprowadzonym w życie Systemem Zapewnienia Jakości, otrzymujecie Państwo wyroby preizolowane po możliwie najniższej cenie oraz  o  jakości,   która  nie  budzi   wątpliwości   odbiorcy. 

System zarządzania jakością w ZPU JOŃCA Sp. z o.o. jest tak opracowany, aby zaspokajał potrzeby
i  oczekiwania naszych odbiorców. Tak opracowany system jakości stanowi  skuteczne narzędzie zarządzania służące do optymalizacji i  sterowania  jakością  w  odniesieniu  do ryzyka,  kosztów  i  korzyści.

PROWADZONE   BADANIA

 • Badania   wykonane   w   zakładzie:
  Badania  materiałów  i  wyrobów  wykonywane  są  wg  harmonogramu.
 • Badania   wykonywane   poza   zakładem.

ZPU JOŃCA Sp. z o.o.  systematycznie zleca  badania materiałów do produkcji oraz badania  wyrobów gotowych  do badań w niezależnych jednostkach badawczych. Są  to  takie   jednostki  jak:

 • Politechnika Poznańska,
 • Veolia Heat-Tech Center Laboratorium Badawcze akredytowane przez PCA, Warszawa
 • Materialprufanstalt furWerkstoffe des Maschinenwesens und Kunststoffe beim Institut fur Werkstoffkunde der Universitat Hannover,
 • Technika Spawalnicza - Poznań,
 • TEST -Laboratorium Badań Materiałowych -Gorzów
 • SP Technical Research Institute of Sweden
 • IMA Drezno